Affichage de 251 résultats

Description archivistique
FHYA curation of selected Bews Herbarium Ethnobotanical materials Avec objets numériques
Aperçu avant impression Affichage :
iNhlungunyembe
iNhlungunyembe
iTshongwe
iTshongwe
uMsenge
uMsenge
aMazulu
aMazulu
iSibango
iSibango
uGebeleweni
uGebeleweni
uBoqo omkulu kakulu
uBoqo omkulu kakulu
uBoqo omkulu
uBoqo omkulu
Isihlehle esincane
Isihlehle esincane
Isiraradolo
Isiraradolo
iNgwaleni
iNgwaleni
uGebeleweni
uGebeleweni
iNtozwane
iNtozwane
uMtimba/ uSukumbhili
uMtimba/ uSukumbhili
iNsahlamane
iNsahlamane
uMbomvane
uMbomvane
iXholo
iXholo
Corchorus serrifolius (view 1)
Corchorus serrifolius (view 1)
Corchorus serrifolius (view 2)
Corchorus serrifolius (view 2)
uMtimba/ uSukumbhili
uMtimba/ uSukumbhili
Résultats 41 à 60 sur 251